LOS-VAST methode

Kinderen hebben recht op ouders die samenwerken om te zorgen dat zij geen emotionele schade door een scheiding oplopen.

Complexe scheidingen

De LOS-VAST methode, wat betekent dat? Na de scheiding wil je niets liever dan LOS van je ex-partner zijn, niets meer met elkaar te maken willen hebben! Of het nu jouw eigen keuze was of niet. Toch ben je voor altijd VAST als je samen kinderen hebt.

 

Alle verjaardagen, examens en feestjes, iedere keer dat je kind op je ex lijkt, of het over vroeger heeft, jullie blijven als gezin VAST.

 

De balans aanbrengen tussen LOS-VAST, dat is waar je KONFIA voor kunt inzetten. Kinderen hebben het nodig dat ze voelen dat hun ouders na de scheiding nog steeds van hun houden. Dat de wereld om hen draait en niet om de strijd. Kinderen hebben recht op contact met beide ouders.

 

Dat geeft jullie kind(eren) VERTROUWEN.

Kindercoaching bij echtscheiding

tegel-kindercoaching-bij-echtscheiding

Gezinsbegeleiding bij echtscheiding

tegel-gezinsbegeleiding-bij-echtscheiding

Ouderschaps bemiddeling

tegel-ouderschapsbemiddeling

Begeleide
omgang

tegel-begeleide-omgang

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

Complexe scheidingen volgens de LOS-VAST methode

Doel: De ouderschapsbemiddeling bij KONFIA richt zich op die ouders die gescheiden zijn en waarbij er helaas voortdurend strijd of onenigheid is over de vastgestelde afspraken.

Het is duidelijk dat kinderen (emotionele) last van de strijd tussen hun ouders ondervinden. Bij ouderschapsbemiddeling werk je als ouders aan het herstellen van het onderlinge vertrouwen en herstel van de communicatie. Het doel van de gesprekken is om de onderlinge samenwerking als ouders te verbeteren.

In maximaal 10 gesprekken met een tussentijd van 2 weken leren uw ex-partner en u om op een positieve en opbouwende wijze met elkaar te overleggen en samen te werken in het belang van de kinderen.

Parallel aan dit traject kan ook begeleide omgang worden ingezet.

 

Meer informatie over ouderschapsbemiddeling >

Soms staat een leerprobleem of een gebeurtenis of situatie binnen of buiten het gezin de ontwikkeling en het geluk van een kind in de weg. In een kindercoachingtraject leren kinderen hun eigen kracht kennen en komen ze sterker in hun schoenen te staan. Om hun eigen kwaliteiten te laten (her)ontdekken en zo weer zelfvertrouwen op te bouwen.

Vanzelfsprekend worden de ouders nauw betrokken bij de coaching van hun kind. Zo leren alle gezinsleden om hun eigen denken en handelen positief te beïnvloeden.

Meer informatie over coaching voor kinderen bij echtscheiding >

Bij een scheiding hebben ouders het recht om hun kinderen te blijven zien. Maar soms lopen conflicten tussen ouders zo hoog op, dat de omgang van de meestal de uitwonende ouder met de kinderen onmogelijk wordt. Ook als kinderen uit huis worden geplaatst, kan er contactbreuk ontstaan. KONFIA helpt in die situaties met Begeleide omgang. In de huiselijke omgeving van het LOS-VAST-huis wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de ouders weer zelfstandig met elkaar en de kinderen kunnen omgaan. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn om mee te werken aan een omgangsregeling. KONFIA biedt zowel korte als langdurige vormen van Begeleide omgang.

 

Meer informatie over begeleide omgang bij echtscheiding >

KONFIA biedt gezinnen die tegen opvoedingsproblemen aanlopen ambulante gezinsbegeleiding. Deze hulpverlening voor opvoeding vindt plaats in de eigen leefomgeving van het gezin. Vanuit een contextuele benadering worden diverse methodieken toegepast. Een voorbeeld daarvan is het geven van psycho-educatie aan ouders over kindproblematiek. KONFIA werkt ook met de methodiek ‘Een taal erbij’ voor familieopstellingen.

 

Meer informatie over gezinsbegeleiding >

Mogelijke contra indicaties voor bemiddeling en ouderschapsplan opstellen zijn

  • Lopende juridische procedure over verdeling zorg en opvoedtaken.
    • In dit geval wordt altijd gestart met de module “ouderschapsplan opstellen”
  • Gediagnosticeerde psychiatrisch of verslavingsproblematiek bij een van de ouders
  • Ouders moeten samen aan tafel kunnen zitten

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden. Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten

placeholder-video

Binnenkijken bij KONFIA

Onze locaties bevinden zich midden in de binnenstad van Hilversum. Kijk je met ons mee?

KONFIA is aangesloten bij