Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding en ambulante hulpverlening bij opvoedingsproblemen

Ook voor ambulante gezinsbegeleiding

KONFIA biedt gezinnen die tegen opvoedingsproblemen aanlopen ambulante gezinsbegeleiding. Deze hulpverlening voor opvoeding vindt plaats in de eigen leefomgeving van het gezin. Vanuit een contextuele benadering worden diverse methodieken toegepast. Een voorbeeld daarvan is het geven van psycho-educatie aan ouders over kindproblematiek. KONFIA werkt ook met de methodiek ‘Een taal erbij’ voor familieopstellingen.

begeleide-omgang-vechtscheiding

De methodes

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie worden ouders geïnformeerd over de oorzaken en gevolgen van het gedrag van hun kind. KONFIA werkt oplossingsgericht. Samen met de gezinsleden worden in oplossingsgerichte gesprekken concrete doelstellingen en opdrachten geformuleerd. Uiteindelijk is het de bedoelinng dat die in het gezin voor meer verbinding zorgen.

Een taal erbij

De methodiek “Een taal erbij “ richt zich op het visualiseren van de interne -en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van Duplo poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en wordt de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.

Netwerkbijeenkomsten

De hulp van KONFIA richt zich ook op het versterken van de sociale steun rond het gezin. Hiervoor kan KONFIA  netwerkbijeenkomsten organiseren gericht op het creëren van een stabiel en een veilige opvoedsituatie.

 

Doelen voor gezinsbegeleiding met opvoedingsproblemen

De hulpverlening voor gezinnen met opvoedingsproblemen kan een combinatie van begeleiding en training zijn. De doelen voor gezinsbegeleiding zijn gericht op 3 punten:

  • Ouders ervaren minder opvoedbelasting.
  • De opvoedingsvaardigheden worden groter.
  • De problemen in het gedrag van een kind of tiener zijn minder.

Ook voor opvoedondersteuning

In elk gezin ontstaan er wel eens problemen met de opvoeding van een kind. Als dat wat te ver gaat, is het belangrijk om actie te ondernemen. Om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken en daar iets aan te doen. Dat doet KONFIA met Opvoedondersteuning. Het kind en zijn of haar omgeving staan daarbij centraal. Samen met ouders en kind krijgen we weer grip op de situatie en ontstaat een positieve en ontspannen gezinssituatie met een normale opvoedbelasting.

gezinsbegeleiding-coaching-hilversum-konfia

Gezinsbegeleiding bij echtscheiding

Door een echtelijke scheiding verandert de samenstelling van een gezin.

De nieuwe samenstelling kan meerdere vormen aannemen.

Zo zijn er éénoudergezinnen, waarbij het kind met één van de ouders samen in huis woont. Ook zijn er samengestelde gezinnen, waarbij één of beide ouders met een nieuwe partner - die al dan geen kinderen heeft - gaan samenwonen. Of een combinatie van éénouder- en samengestelde gezinnen.

Door de verandering van de samenstelling van het gezin, ontstaat er vaak verwarring en verschuiving in de onderlinge banden en relaties. Dit kan tussen de ouders als ex-partners zijn: bijvoorbeeld wanneer de inwonende ouder het gezag van de uitwonende ouder ondermijnt. Het kan ook tussen ouders en kinderen zijn, bijvoorbeeld wanneer de kinderen zich afzetten tegen de nieuwe partner van de ouder.

Een andere ontwikkeling die kan voortkomen uit de nieuwe gezinssamenstellingen, is dat er verschillende opvoedstijlen worden gehanteerd. Dit kan bij de kinderen zorgen voor verwarring en onzekerheid, doordat ze bij elke ouder zich anders dienen te gedragen. In extreme gevallen kan er gedragsproblematiek ontstaan bij de kinderen, waaronder internaliserende gedragsproblematiek (zoals angst, somberheid en terugtrekking), of juist externaliserend gedragsproblematiek (zoals boosheid, opstandig gedrag). Dit kan vervolgens een effect hebben op de opvoedbelasting van ouders, waardoor er een negatieve vicieuze cirkel dreigt te ontstaan, waarin gezinsleden elkaar kwijt lijken te raken.

In deze en soortgelijke gevallen is het wenselijk om banden en relaties te herstellen, zodat ouders en kinderen elkaar kunnen vinden. Gezinsbegeleiding kan dan een uitkomst zijn.

gezinsbegeleiding

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

icon-referenties-konfia

Referenties van kinderen en hun ouders

De afgelopen weken heeft mijn dochter de Sta Sterk Training bij KONFIA gedaan. Michanou heeft haar vele handvaten gegeven waardoor ze nu veel weerbaarder is en veel steviger in haar schoenen staat. Al na 2 trainingen merkte ik en anderen (waaronder haar lerares) een hele verandering in haar houding en haar reacties. Ze zit eindelijk veel lekkerder in haar velletje.

 

Dank je wel Michanou. We zijn erg blij met je.

In de zomervakantie heeft Marit het Buddy Bully kamp gevolgd. Na een persoonlijke kennismaking, in de eigen vertrouwde omgeving, een paar weken voor het kamp is ze vol vertrouwen het kamp-avontuur ingestapt. Het begin was spannend. Maar ze heeft een hele leuke week gehad waar ze veel heeft geleerd om sterk te staan. De cursus “ik sta sterk” is in combinatie met allerlei leuke dingen gedaan. Van bootcamp tot playstation, van chillen tot kamplied.

 

Bij twijfel….. doen!

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden.

Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij