Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning richt zich op het oplossen van problemen met kinderen in gezinnen.

Samen met ouders en kind krijgen we weer grip op de situatie

In elk gezin ontstaan er wel eens problemen met de opvoeding van een kind. Als dat wat te ver gaat, is het belangrijk om actie te ondernemen. Om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken en daar iets aan te doen. Dat doet KONFIA met Opvoedondersteuning. Het kind en zijn of haar omgeving staan daarbij centraal. Samen met ouders en kind krijgen we weer grip op de situatie en ontstaat een positieve en ontspannen gezinssituatie met een normale opvoedbelasting.

begeleide-omgang-vechtscheiding-konfia

Samen aan de slag

Opvoedondersteuning begint met een goed contact met en tussen alle betrokken gezinsleden. Alleen met vertrouwen in elkaar én in het proces kan een hulpverleningstraject slagen. KONFIA neemt daarom de tijd om gezinnen en gezinsleden goed te leren kennen en een solide band op te bouwen. Zo nodigen we ouders en kinderen uit in ons LosVast-huis, maar bezoeken we ook hun eigen huis, om een goed beeld te krijgen van de thuissituatie.

 

Ook bij gezinsbegeleiding is zorg op maat belangrijk. Dat gaat via een helder proces van drie fasen, waarbij de zorg per fase goed op het gezin wordt afgestemd. Ongeacht of een fase wat langer of korter duurt, staat het individuele belang bij KONFIA voorop. Juist die flexibiliteit is typisch KONFIA.

 

Onze hulpverleners reageren snel en effectief op allerlei situaties die het traject van de gezinsbegeleiding beïnvloeden. Zo kunnen we een traject aanpassen of bemiddelen we tijdens een gezinscrisis, al dan niet met het maken van een veiligheidsplan. Want veiligheid staat in onze dienstverlening altijd voorop. Ook als dat betekent dat we een traject moeten bijstellen of stopzetten.

 

Belangrijk:

  • Ouders handelen vanuit dezelfde opvoedvisie/staan op één lijn in de opvoeding;
  • Er is een adequate structuur en dag routine in het gezin;
  • Gezinsleden voegen zich naar de nieuwe rolpatronen;
  • Er is een vastgelegde omgangsregeling tussen de ouders en kinderen;
  • Kinderen en ouders houden zich aan gemaakte afspraken.

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

icon-referenties-konfia

Referenties van kinderen en hun ouders

De afgelopen weken heeft mijn dochter de Sta Sterk Training bij KONFIA gedaan. Michanou heeft haar vele handvaten gegeven waardoor ze nu veel weerbaarder is en veel steviger in haar schoenen staat. Al na 2 trainingen merkte ik en anderen (waaronder haar lerares) een hele verandering in haar houding en haar reacties. Ze zit eindelijk veel lekkerder in haar velletje.

 

Dank je wel Michanou. We zijn erg blij met je.

In de zomervakantie heeft Marit het Buddy Bully kamp gevolgd. Na een persoonlijke kennismaking, in de eigen vertrouwde omgeving, een paar weken voor het kamp is ze vol vertrouwen het kamp-avontuur ingestapt. Het begin was spannend. Maar ze heeft een hele leuke week gehad waar ze veel heeft geleerd om sterk te staan. De cursus “ik sta sterk” is in combinatie met allerlei leuke dingen gedaan. Van bootcamp tot playstation, van chillen tot kamplied.

 

Bij twijfel….. doen!

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden.

Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij