Kindercoaching

Het verbeteren van weerbaarheid, communicatie en zelfvertrouwen van jeugdigen en hun ouders.

Gelukkige kinderen, gelukkige gezinnen.

Soms staat een ingrijpende gebeurtenis binnen of buiten het gezin de ontwikkeling en het geluk van een kind in de weg. In een kindercoachingtraject leren kinderen hun eigen kracht kennen en komen ze sterker in hun schoenen te staan. Om hun eigen kwaliteiten te laten (her)ontdekken en zo weer zelfvertrouwen op te bouwen.

 

Vanzelfsprekend worden de ouders nauw betrokken bij de coaching van hun kind. Zo leren alle gezinsleden om hun eigen denken en handelen positief te beïnvloeden.

kindercoaching-hilversum-konfia

Aanpak kindercoaching

Ieder kind heeft een eigen hulpvraag en vraagt daarmee een eigen coaching-traject. De aanleiding kan heel divers zijn:

 • Pestgedrag
 • Onzekerheid
 • Verlegenheid
 • Angsten
 • Weerbaarheid
 • Omstandigheden zoals scheiding, verlies of ziekte

Via allerlei methoden, zoals speltechnieken en tools vanuit de cognitieve gedragstherapie en met creatieve opdrachten, wordt het kind stap voor stap verder geholpen. Laagdrempelig, ontspannen en vertrouwd.

 

Zo is er de ‘Sta Sterk’-training die zich richt op het stoppen van pestgedrag, het vergroten van weerbaarheid en het bewust maken van het eigen gedrag. Ook is er de ‘Faalangst de baas’-training, waarin kinderen leren om te gaan met onzekerheid en stress als gevolg van faalangst.

 

KONFIA heeft ook specifieke trainingen die kinderen helpen met gevoelens van rouw en verlies bij een scheiding van hun ouders. Zo visualiseert de methodiek ‘Een taal erbij’ de interne en externe werkelijkheid van een kind.

 

Met inzet van Duplo-poppetjes en ander materiaal worden problemen in beeld gebracht en wordt de innerlijke dialoog gestimuleerd.

 

Bij kindercoaching werken we ernaar dat:

 • het kind de eigen emoties herkent, kan uiten en reguleren;
 • het kind positief en weerbaar omgaat met leeftijdsgenoten;
 • het kind een positief zelfbeeld ontwikkelt met vertrouwen in eigen kunnen;
 • ouders communiceren en handelen in het belang van het kind.

Sta Sterk Training

tegel-sta-sterk-training

Faalangst de Baas

tegel-faalangst-de-baas

Bully Buddy Dagkamp

tegel-bully-buddy-dagkamp

Kindercoaching bij echtscheiding

Wanneer ouders uit elkaar gaan, ervaren ook de kinderen verlies.

Een scheiding tussen ouders is ingrijpend voor alle gezinsleden.

Belangrijk om hierbij in acht te nemen is dat een scheiding niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. De periode vóór de scheiding-, de periode gedurende de scheiding-, en de periode na de scheiding kunnen door de kinderen als zwaar worden ervaren. Vooral wanneer er sprake is van een conflictscheiding tussen ouders. In deze gezinnen is er voor de scheiding vaak een lange periode sprake geweest van conflicten tussen ouders, waar kinderen getuigen van zijn geweest.

In de module Kindercoaching van Los-Vast, is er veel aandacht en ruimte om te rouwen over de scheiding tussen ouders. Dit om het verlies en conflict dat de scheiding met zich mee heeft gebracht te verwerken. Daarnaast is er ook ruimte om te leren omgaan met gevoelens van verdriet, boosheid of angst. Het uiteindelijke doel hierbij is om de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen te beschermen en te versterken.

Als onderdeel van de Los-Vast methodiek biedt Konfia kindercoaching aan. Hierbij is er specifiek aandacht voor de sociaal emotionele problematiek bij het kind die sterk lijkt samen te hangen met de (dreigende) scheiding tussen ouders.

De kindercoaching kan worden ingezet om:

 • Ruimte te bieden voor de rouwverwerking voor de scheiding tussen ouders
 • De conflicten waar het kind getuigen of deel van is geweest te verwerken
 • De angst, verdriet of boosheid een plek te kunnen geven en te kunnen reguleren
 • Even een plekje te hebben voor jezelf
kindercoaching-bij-echtscheiding

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

icon-referenties-konfia

Referenties van kinderen en hun ouders

De afgelopen weken heeft mijn dochter de Sta Sterk Training bij KONFIA gedaan. Michanou heeft haar vele handvaten gegeven waardoor ze nu veel weerbaarder is en veel steviger in haar schoenen staat. Al na 2 trainingen merkte ik en anderen (waaronder haar lerares) een hele verandering in haar houding en haar reacties. Ze zit eindelijk veel lekkerder in haar velletje.

 

Dank je wel Michanou. We zijn erg blij met je.

In de zomervakantie heeft Marit het Buddy Bully kamp gevolgd. Na een persoonlijke kennismaking, in de eigen vertrouwde omgeving, een paar weken voor het kamp is ze vol vertrouwen het kamp-avontuur ingestapt. Het begin was spannend. Maar ze heeft een hele leuke week gehad waar ze veel heeft geleerd om sterk te staan. De cursus “ik sta sterk” is in combinatie met allerlei leuke dingen gedaan. Van bootcamp tot playstation, van chillen tot kamplied.

 

Bij twijfel….. doen!

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden. Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij