Sta Sterk Training

Pestgedrag stoppen en kinderen weerbaar maken in groepsverband en of via een individuele training.

Maakt sterk tegen pesten

De Sta Sterk Training is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 21 jaar om pestgedrag te stoppen. De training maakt kinderen meer weerbaar en bewust van de effecten van hun eigen gedrag, en wordt door KONFIA zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Kinderen krijgen praktische handvatten om beter voor zichzelf op te komen in spannende of angstige situaties.

 

Denk aan verbaal en digitaal pesten of te worden buitengesloten of gechanteerd. Met de trainer en andere kinderen wordt geoefend met weerbare lichaamstaal en het vaardig reageren op lastig gedrag. Verrassend snel boekt deze methodiek al mooie resultaten. Zeker als ouders en begeleiders nauw betrokken zijn, vooral bij de huiswerkopdrachten.

sta-sterk-training-hilversum-konfia-omgaan-met-pesten

Hoe ziet een Sta Sterk Training eruit:

Ieder kind heeft een eigen hulpvraag en vraagt daarmee een eigen coaching-traject. De aanleiding kan heel divers zijn

 • Positieve bekrachtingen
 • Leren gebruikmaken van lichaamstaal
 • Sociale vaardigheden
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen of jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Evaluatie
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

De bijeenkomsten duren ongeveer 75 minuten.

sta-sterk-training-weerbaarheid-hilversum-konfia-omgaan-met-pesten

Tijdens de training wordt gewerkt aan:

 • Uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • Stemgebruik en woordgebruik
 • Ademhaling en ontspanning
 • Positief denken en het leren omzetten van niet- helpende gedachten in helpende gedachten
 • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Nee zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • Feedback geven en ontvangen
 • Conflicten hanteren
 • Omgaan met elkaar en samenwerken
 • Omgaan met buitensluiten en meedoen
 • Problemen oplossen
 • Hulp bieden en vragen

De Sta Sterk Training geeft inzicht in:

 • Verschil tussen plagen en pesten
 • De rollen in een groep: slachtoffer, pester, meeloper, omstander, helper
 • Manieren om de eigen inbreng te versterken
 • Niet helpende gedachten omzetten in helpende gedachten

Na de training:

 • Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
 • Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
 • Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
 • Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
 • Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan
 • De deelnemers krijgen ook een werkboek. Hiermee kunnen ze thuis nog eens rustig de informatie van de les doorlezen. Ook kunnen ze oefenen met opdrachten in de praktijk.
sta-sterk-training-weerbaarheid-hilversum-konfia

Sta Sterk Training

tegel-sta-sterk-training

Faalangst de Baas

tegel-faalangst-de-baas

Bully Buddy Dagkamp

tegel-bully-buddy-dagkamp

Wil je eens vrijblijvend praten over je kind of gezin?

icon-referenties-konfia

Referenties van kinderen en hun ouders

De afgelopen weken heeft mijn dochter de Sta Sterk Training bij KONFIA gedaan. Michanou heeft haar vele handvaten gegeven waardoor ze nu veel weerbaarder is en veel steviger in haar schoenen staat. Al na 2 trainingen merkte ik en anderen (waaronder haar lerares) een hele verandering in haar houding en haar reacties. Ze zit eindelijk veel lekkerder in haar velletje.

 

Dank je wel Michanou. We zijn erg blij met je.

In de zomervakantie heeft Marit het Buddy Bully kamp gevolgd. Na een persoonlijke kennismaking, in de eigen vertrouwde omgeving, een paar weken voor het kamp is ze vol vertrouwen het kamp-avontuur ingestapt. Het begin was spannend. Maar ze heeft een hele leuke week gehad waar ze veel heeft geleerd om sterk te staan. De cursus “ik sta sterk” is in combinatie met allerlei leuke dingen gedaan. Van bootcamp tot playstation, van chillen tot kamplied.

 

Bij twijfel….. doen!

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden.

Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij