klachten regeling

Alle medewerkers van KONFIA doen hun best om cliënten, de familie van cliënten en naastbetrokkenen zo goed mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Ook al is het niet de bedoeling, het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg en u dit kenbaar wenst te maken.

 

Suggesties
Als u ideeën, tips of opmerkingen heeft voor ons, dan horen wij dat graag van u. Dit verwelkomen wij als verbeterpunten. U kunt uw verbeterpunt doorgeven via het suggestieformulier op onze website.
Heeft u een klacht of bent u ontevreden?
Als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken bij KONFIA dan verzoeken wij u om ons dit persoonlijk te laten weten. Vaak kunnen klachten worden opgelost in een gesprek. De medewerkers van KONFIA denken graag met u mee over een oplossing. Indien u echter een formele klacht heeft dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen. Hiervoor heeft KONFIA een officieel klachtenformulier. U kunt dit aanvragen via info@konfia.nl

 

Wie kan een klacht indienen?
Cliënten die zorg-/dienstverlening van KONFIA ontvangen kunnen een klacht indienen. Ook kunnen betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt een klacht indienen. Hiervoor moet de cliënt wel schriftelijk toestemming gegeven. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

 

Wanneer kan iemand anders een klacht voor u indienen?

U kunt schriftelijk aangeven of u toestemming verleent dat een naaste een klacht indient. De betreffende persoon moet hiervoor door u gemachtigd worden.

 

Kosten van de klachtenbehandeling
KONFIA brengt u als organisatie geen kosten in rekening voor de behandeling van klachten. Ook de eventueel betrokken zorgverlener kan u geen kosten in rekening brengen.

Externe klachtprocedure
Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat u de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vindt u op de website van Klachtenportaal Zorg.

Ondersteuning bij klachten
Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.

Bij het indienen van een officiële klacht kunt u gratis hulp krijgen van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).