Over KONFIA

De visie van KONFIA en hoe wij zijn gekomen waar we nu staan

KONFIA staat voor (toe)vertrouwen. Vertrouwen in je eigen persoon en in jouw persoonlijke wilskracht en weerbaarheid. Toevertrouwen omdat iedereen in zijn leven soms tegen moeilijke situaties aanloopt die je wilt delen met een ander of anderen zodat je er zelf meer inzicht in krijgt. Bij KONFIA is alles erop gericht om kinderen en tieners weerbaar te maken en extra zelfvertrouwen te geven. Zodat zij authentiek en sterk in de maatschappij kunnen staan.

 

Bij KONFIA willen wij een plek creëren waar binnen kinderen zich veilig voelen. Kinderen krijgen bij ons de kans om op persoonlijke vlak sterker en weerbaarder te worden. Zelfacceptatie, hulp en begeleiding voor het verwerken van opgedane nare ervaringen staat voorop . Het is onze intentie om een plek te creëren waar je als persoon groeit op emotioneel vlak en waar je handvatten meekrijgt om je goed te kunnen ontwikkelen.

konfia-team-2
binnenkijken-bij-konfia-eettafel

Bij KONFIA gaan wij ervan uit dat een kind onderdeel is van een systeem. Onze visie is dat de pestproblematiek, faalangst, en opvoed problemen of complexe scheiding problematiek binnen een gezin nooit op zichzelf staan. Deze moeten in zijn algehele context worden gezien.

Vanuit dat kader richt de hulpverlening bij KONFIA zich op alle gebieden in de omgeving van een kind of tiener; thuis, op school en alles wat er verder bij hoort zoals bijvoorbeeld sportclubs of vrienden.

Wij werken vanuit het contextuele gedachtegoed en oplossingsgericht. Wij gaan altijd op zoek naar de oplossing bij het kind en zijn gezin. Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Dit betekent wij bij KONFIA altijd goed luisteren naar wat het gezin wil en inzoomen op waar kinderen en hun ouders goed in zijn en waar zij in geloven.

KONFIA levert haar diensten vanuit twee disciplines

1. Trainingen in weerbaarheid en faalangst

Binnen KONFIA hebben wij veel kennis en expertise over de onderwerpen pesten en faalangst. Wij bieden verschillende trainingen en workshops op dit gebied.

 

Weerbaarheidstrainingen en faalangsttrainingen
Weerbaarheidstrainingen en faalangsttrainingen voor kinderen en tieners. Dit kan individueel of in groepen.
Iedere zomer organiseren wij het BULLY BUDDY dagkamp. Speciaal voor kinderen die beter willen leren omgaan met pesten of gewoon weerbaarder willen worden.

Wij helpen scholen en professionals met het bevorderen van sociale veiligheid in de klas en groepen.

 

RESPECT: HOE ZIE JIJ HET?
Ook hebben wij een speciale toolkit ontwikkeld voor professionals in de zorg en/of onderwijs: RESPECT: HOE ZIE JIJ HET? . Dit is een hulpmiddel om sociale veiligheid in de groepen constructief te bevorderen.

2. Opvoedondersteuning in het gezin en ondersteuning bij complexe scheidingen.

KONFIA biedt ook gezinsbegeleiding aan in gezinnen waar sprake is van opvoed problematiek. De begeleiding is gericht op herstel of versterken van de positieve krachten binnen het gezin. Daarnaast bieden wij ouders die vast zijn komen te zitten in een complexe scheiding hulp aan met de LOS-VAST methode.

Wanneer er sprake is van onveiligheid kunnen wij in opdracht van de gemeente of Veilig thuis ondersteuning bieden.

We hebben hierbij de volgende diensten:
Ambulante gezinsbegeleiding waarbij we bij de gezinnen in hun eigen leefomgeving aan de slag gaan.

Voor ouders die in een complexe scheiding terecht zijn gekomen de LOS-VAST methode. Deze richt zich op ouders die gescheiden zijn waarbij er voortdurend strijd of onenigheid over de vastgestelde afspraken is en waar de kinderen duidelijk (emotionele) last ondervinden van de ontstane situatie.

Binnen LOS-VAST methode hebben we diverse modules:
Ouderschap bemiddeling, begeleide omgang, ondersteuning bij het opstellen van het ouderschapsplan.

KONFIA kan worden ingeschakeld bij het organiseren van netwerkberaden voor het opstellen van een veiligheidsplan in gezinnen waarbij onveiligheid in de opvoedsituatie is geconstateerd.

michanou-selberie-trainer-konfia

Zo is het begonnen...

Mijn naam is Michanou Selberie. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg geweest. Daar gaf ik uitvoering aan jeugdbeschermingsmaatregelen en bood ik hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders die ernstige problemen hadden op verschillende levensgebieden. Deze jonge mensen hadden het vaak zwaar te verduren gehad, waardoor hun zelfvertrouwen flink was aangetast. Door de veerkracht en wijsheid van deze jonge mensen heb ik geleerd dat er altijd een uitweg is, hoe erg je persoonlijke situatie ook kan zijn. Die kracht zit in het kind  en het gezin zelf. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Dat is niet erg.

In 2015 startte ik, in Hilversum een Kindercoach praktijk KONFIA. Als snel werd duidelijk dat veel kinderen werden aangemeld, omdat zij veel last ondervonden van de scheiding of andere problemen in het gezin van hun ouders. Opeens werd het duidelijk dat  kinderen aan de keukentafel helpen niet meer genoeg was. Ouders vroegen om opvoedondersteuning/gezinsbegeleiding. KONFIA sloot aan bij de vraag van de ouders en zo is er een organische groei van cliënten en verschillende vormen van dienstverlening ontstaan.

Play Video

Binnenkijken bij KONFIA

Onze locaties bevinden zich midden in de binnenstad van Hilversum. Kijk je met ons mee?

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden. Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij