Anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’

Voor positieve rollen in de klas

Veiligheid op school

In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af.

 

Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker.

sta-sterk-training-hilversum-konfia-omgaan-met-pesten

Sta Sterk op School

sta-sterk-tegen-pesten-hilversum-konfia

Omgaan met elkaar

sta-sterk-training-hilversum-konfia-omgaan-met-pesten

Ouders en leerkrachten

binnenkijken-bij-konfia

Respect,
hoe zie jij het

respect-hoe-zie-jij-het-spel-bij-kindercoaching

Vergoeding vanuit de gemeente

Gemeenten vergoeden in veel gevallen de hulp die wij bieden.

Het kan per gemeente verschillen welke voorwaarden zij hieraan stellen. De behandeling kan volledig worden vergoed. KONFIA heeft afspraken met de diverse gemeenten.

KONFIA is aangesloten bij