Respect. Hoe zie jij het?

Nieuwe toolkit maakt pesten bespreekbaar!

Respect. Hoe zie jij het?

De toolkit ‘RESPECT HOE ZIE JIJ HET?’ is ontwikkeld door professionals voor professionals en leerkrachten. In een spelvorm wordt pestgedrag op een constructieve manier met een groep of klas bespreekbaar.

Volwassenen signaleren pestgedrag vaak niet of laat. Gevolg is dat het niet of nauwelijks wordt besproken. Terwijl juist dat zo belangrijk is. Meestal zijn er veel partijen bij betrokken, zoals het slachtoffer, de pester en omstanders. Om samen met hen een gesprek over de pestsituatie te voeren is niet gemakkelijk. Het vraagt kennis van pestdynamieken en zicht op individuele factoren die pesten veroorzaken of in stand houden. Deze nieuwe toolkit maakt een gesprek over pestsituaties gemakkelijk en laagdrempelig.

Het spel is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van 11-18 jaar (IQ > 70). Het is bruikbaar op school, in kleine groepen (zoals een leefgroep) maar ook in individuele sessies bij een coach of therapeut.

Ontstaan vanuit de vraag van docenten en jeugdzorgwerkers

RESPECT ‘HOE ZIE JIJ HET’ is ontstaan vanuit de behoefte van docenten en jeugdzorgwerkers aan een praktische tool om constructief sociale veiligheid met jongeren te bespreken. Uitgangspunt is de visie dat veiligheid in groepen wordt gecreëerd door gesprekken met die groepen, waarbij de kinderen actief worden betrokken. Ook individuele begeleiding of behandeling kan daarin een belangrijke rol spelen.

Het spel focust sterk op omstanders en meelopers. Zij dragen vaak onbewust bij aan het in stand houden van pestgedrag. Het spelenderwijs praten met hen creëert bewustwording, wat direct bijdraagt aan een veiliger klimaat in de groep.

Het spel helpt ook bij coaching of behandeling van het slachtoffer en de pester. Gedachten worden uitgedaagd en zij worden zich bewust van hun gedrag. Vaak wordt het spel ook ingezet in combinatie met een weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining.

michanou-roos

Respect: hoe zie jij het?

RESPECT HOE ZIE JIJ HET? is ontwikkeld door Michanou Selberie en Roos Gerats. Michanou Selberie werkt 24 jaar als gezinsvoogd en jeugdzorgwerker en Roos Gerats is gedragswetenschapper. Hun samenwerking startte bij Samen Veilig Midden Nederland, waarbij ze beiden werkten met kinderen en tieners in onveilige opvoedsituaties. De focus lag en ligt altijd op het borgen van die veiligheid. Dat begint met het in kaart brengen van onveilige facetten van de opvoedsituatie en deze open en eerlijk met alle betrokkenen bespreken.

Omgaan met Pesten

Michanou is ook trainer OMGAAN MET PESTEN. Vanuit deze professie heeft zij docententeams begeleid in het opstellen van pestprotocollen en het waarborgen van veiligheid op school. Po en Vo scholen zijn sinds 2015 verplicht om voor een veilige school te zorgen en daar zijn bestaande onderwijswetten ook op aangepast.

 

Centraal staat de sociale veiligheid van leerlingen, en in het bijzonder pestgedrag. Roos Gerats is in haar praktijk als orthopedagoog- generalist dagelijks bezig met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met een onveilige hechting of in onveilige opvoedsituaties.

mirelle-valentijn

Mirelle Valentijn, voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

“Vanuit Stichting Omgaan met Pesten zijn we enthousiast over dit nieuwe spel voor pedagogische professionals.

Met deze tool kunnen medewerkers binnen het onderwijs in gesprek gaan over thema’s die bijdragen aan het vergroten van sociale veiligheid. In de bovenbouw van het basisonderwijs, het VO en MBO is er nog weinig geschikt materiaal dat helpt om deze thema’s bespreekbaar te maken.

De pakkende beelden, vragen en opdrachten in het spel zijn herkenbaar en laagdrempelig voor jongeren. Juist daardoor stellen zij zich kwetsbaar op en durven ze te praten over gevoelige thema’s als pesten, emoties, vriendschap, sexting en andere lastige situaties. Online en offline.

Wij verwachten dat RESPECT HOE ZIE JIJ HET? bijdraagt aan zowel de individuele ontwikkeling, bewustwording en zelfvertrouwen, als de ontwikkeling (of het werken aan herstel ) van een positieve groep.”

KONFIA is aangesloten bij